Victo logo
Victo.eu bogdan.bereza@victo.eu
+48 519 152 106 Victo Dashboard
Victo dashboard
Bogrdan Bereza Agenda
My calendar
Min almanacka
Mój kalendarz

New!
CPRE
            Foundation
CPRE
            RE@Agile
CPRE
            Elicitation
CPRE
            Modelling
CPRE
            ManagementDORADZTWO, SZKOLENIA, COACHINGCONSULTING, TRAINING, COACHING


RÅDGIVNING, KURSER, HANDLEDNINGAnaliza biznesowa
Inżynieria oprogramowania
Testowanie oprogramowania
Zarządzanie projektami
Inżynieria wymagań
Agile, agile Scrum
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie usługami
Zarządzanie procesem
Modelowanie (BPMN, UML)
Zapewnienie jakości
Integracja i motywowanie
Komunikacja
Psychologiczne aspekty jakości
Radzenie sobie ze stresem
Asertywność
Zarządzanie i przywództwo
Negocjacje
Zarządzanie czasem

Business Analysis
Software Engineering
Software Testing
Project Management
Requirements Engineering
Agile, agile Scrum
Risk Management
Service Management
Business Process Modelling
Modelling (BPMN, UML)
Quality Assurance
Team Creation and Motivation
Communication
Psychology of Quality
Coping with Stress
Assertiveness
Management and Leadership
Negotiations
Time Management
Verksamhetsanalys
Utveckling av programvara
Testning av programvara
Projektledning
Kravhantering
Agila metoder, Scrum Riskhantering
Hantering av IT-tjänster
Hantering av affärsprocesser
Modellering (BPMN, UML)
Kvalitetssäkring
Att bygga och motivera team
Kommunikation
Kvalitetspsykologi
Stresshantering
Självsäkerhet
Ledning och ledarskap
Förhandlingar
Tidshantering och planering